4-y Gvardeiskoi Tankovoi Korpus 1943

4-y Gvardeiskoi Tankovoi korpus 1943
4Th Guards Tank Corps 1943
Gen-lT pavel pavloviCh poluBoyarov

12-y Gvardeiskoi Tankovoi BriGady  

12Th Guards Tank Brigade
BriGade CoMMand: Col. nikolai GriGoryeviCh dushak
1 MediuM Tank BaTTalion- (6 x T-34/76)
1 liGhT Tank BaTTalion      (4 x T-70)
1 MoTorized rifle BaTTalion
1 anTi-airCrafT BaTTery